miniaturki

Each image in the current collection is represented by a thumbnail in the lighttable view and filmstrip module. A cache of the most recently used thumbnails is stored in a file on disk and loaded into memory at startup. The size of this cache can be adjusted in preferences > processing > cpu/gpu/memory.

🔗tworzenie miniatur

A thumbnail is created when an image is imported into darktable for the first time, after an image has been modified in the darkroom, or when revisiting an image whose thumbnail is no longer available.

Kiedy zdjęcie importowane jest po raz pierwszy, darktable próbuje albo pobrać osadzoną miniaturę z pliku wejściowego (posiada ją większość surowych plików, na ogół w formacie JPG), albo wywołać w tym celu surowy plik przy użyciu domyślnych ustawień. Możesz określić, jak darktable pozyskuje miniatury w ustawienia > stół podświetlany > miniaturki.

Wydobywanie osadzonych miniaturek ze zdjęcia wejściowego bywa na ogół bardzo szybkie. Te miniatury są generowane jednak przez konwerter surowych plików z aparatu i nie reprezentują programowego “widzenia” tego obrazu. Różnicę można zauważyć, kiedy otworzysz zdjęcie w trybie ciemni, kiedy to darktable wymieni miniaturę na tę przetworzoną wewnętrznie.

Po imporcie darktable automatycznie tworzy miniatury dla nowych zdjęć w razie potrzeby. Jeśli importujesz duży zestaw nowych zdjęć, generowanie miniatur może spowolnić nawigację w widoku stołu podświetlanego. Rozwiązaniem może być zamknięcie darktable i uruchomienie tworzenia pamięci podręcznej miniatur poprzez wywołanie darktable-generate-cache. Program wygeneruje wszystkie brakujące miniatury w jednym przebiegu.

As the thumbnail cache has a pre-defined maximum size it will eventually get filled up. If new thumbnails are subsequently added, old thumbnails are dropped from the cache. However, darktable will keep all thumbnails on disk if the corresponding disk backend option is activated in preferences > processing > cpu/gpu/memory. Access to the thumbnails in this secondary cache is slower than the primary cache, but still much faster than reprocessing thumbnails from scratch. The size of the secondary cache is limited only by the available disk space.

Miniatury nigdy nie są usuwane z pamięci podręcznej na dysku. Możesz ją wyczyścić ręcznie, rekursywnie usuwając wszystkie zdjęcia w folderze $HOME/.cache/darktable/mipmaps-xyz.d (xyz oznacza alfanumeryczny identyfikator pamięci podręcznej). Po wyczyszczeniu pomocniczej pamięci podręcznej możesz po prostu zezwolić darktable na powtórne wygenerowanie miniatur w razie potrzeby lub wygenerować wszystkie od razu, korzystając z darktable-generate-cache.

Jeśli nie włączysz pamięci podręcznej na dysku i wybierzesz zbyt mały rozmiar podstawowej pamięci podręcznej, darktable może przestać odpowiadać, a ty możesz doświadczyć ciągłego odtwarzania miniatur podczas przeglądania kolekcji lub migotania miniatur. Dobrym wyjściem jest ustawienie pamięci podręcznej na 512MB lub więcej (zob. pamięć.

Wszystkie miniatury objęte są systemem zarządzania kolorem. Kolory dokładnie renderowane są na ekran w takim stopniu, w jakim darktable ustawiony jest do obsługi właściwego profilu monitora. Po więcej informacji zajrzyj do sekcji zarządzania kolorem.

🔗czaszki

Jeśli z jakiegoś powodu darktable nie może wygenerować miniaturki pliku, wyświetla czaszkę skull icon . Nie panikuj!

Powody tego stanu rzeczy mogą być trzy.

  • Brakujący plik zdjęcia: darktable pamięta wszystkie zdjęcia, kiedykolwiek zaimportowane, dopóki nie zostaną one usunięte z bazy. Jeśli darktable chce stworzyć miniaturę, ale nie jest w stanie otworzyć pliku wejściowego, zamiast miniatury wyświetla czaszkę. Użytkownikom radzimy usuwać zdjęcia z bazy przy użyciu modułu wybranych zdjęć przed ich fizycznym usunięciem z dysku. Możesz też od czasu do czasu uruchamiać skrypt purge_non_existing_images.sh z przybornika darktable, aby czyścić bazę.

  • Błędny format pliku: Rozszerzenie sugeruje plik wspierany przez darktable, ale zawartość albo może być przygotowana w innym formacie, albo plik może być uszkodzony.

  • Mało pamięci: Jeśli darktable brakuje pamięci podczas generowania miniatur, zgłosi ostrzeżenie i wyświetli czaszkę. Może się to stać, kiedy pracuje z nieoptymalnymi ustawieniami, szczególnie na systemach 32-bitowych. Zob. również pamięć.