przegląd

Skrypty lua mogą być użyte do określenia w darktable akcji, wyzwalanych po wystąpieniu określonego zdarzenia. Przykładem może być wywołanie zewnętrznej aplikacji podczas eksportu plików w celu zastosowania dodatkowych procedur przetwarzania spoza darktable.

Lua to niezależny projekt, założony w 1993 r., oferujący potężny, szybki, lekki i osadzalny język skryptowy. Lua jest szeroko używana przez wiele aplikacji otwartoźródłowych, w oprogramowaniu komercyjnym oraz przy tworzeniu gier.

darktable uses Lua version 5.4. Describing the principles and syntax of Lua is beyond the scope of this usermanual. For a detailed introduction see the Lua reference manual.

Poniższe sekcje dostarczą krótkiego wprowadzenia, w jaki sposób skrypty Lua mogą być osadzone wewnątrz darktable.