zarządzaj układem modułów

Zarządza układem i grupowaniem modułów przetwarzających oraz panelem szybkiego dostępu.

manage module layouts

This maintenance screen can be accessed from the presets menu beside the module search box or module group icons (below the scopes module in the darkroom view). Ctrl+click on the preset menu to open this screen directly.

Ustawienia zapisywane są automatycznie po opuszczeniu tego ekranu. Naciśnij reset, aby porzucić zmiany, dokonane w bieżącej edycji.

🔗kontrolki modułów

🔗kontrolki globalne

Na górze panelu dostępne są następujące kontrolki:

preset
Wybiera istniejącą grupę presetów modułów.
usuń
Usuwa bieżący preset (tylko presety użytkownika).
zduplikuj
Duplikuje bieżący preset z nową nazwą. Powyższy przykład pokazuje nowy preset o nazwie “user defined”, stworzony poprzez zduplikowanie presetu “moduły: domyślne”.
zmień nazwę
Zmienia nazwę bieżącego presetu (tylko presety użytkownika). PPM, jeśli chcesz przywołać okienko, w którym możesz skopiować, wkleić, wybrać wszystkie, usunąć bądź wstawić emoji).
nowy
Tworzy nowy preset, zawierający minimalną listę modułów.
pokaż wyszukiwarkę tekstową
Wskazuje, czy wyświetlać pasek wyszukiwania poniżej ikon grup modułów.
pokaż panel szybkiego dostępu
Wskazuje, czy wyświetlać panel szybkiego dostępu. Jeśli zaznaczone, wówczas w dolnym panelu pojawi się nowa pozycja, pozwalająca na dodawanie bądź usuwanie widżetów.
show all history modules in active group
Select this to show all modules that are present in the history stack within the active group, regardless of whether or not they are actually active.
automatycznie zastosuj ten preset
Presety grupy modułów mogą zostać automatycznie zastosowane w oparciu o tym obrazu, nad którym pracujesz. Pole wyboru wskazuje, czy ten preset posiada jakiekolwiek reguły automatycznego wyboru. Kliknięcie ikonki koła zębatego wyświetli okno ustawień automatycznych. Zob. presety.

🔗grupy modułów

Dolny panel umożliwia zmianę panelu szybkiego dostępu i grup modułów wybranego presetu (tylko dla presetów użytkownika).

dodawanie grupy
Nową grupę dodajemy, klikając znak + przy etykiecie “grup modułów”
usuwanie grupy
Grupę można usunąć poprzez wciśnięcie przycisku X obok jej nazwy.
dodaj moduł / widget
Klikając znak + poniżej nazwy grupy, możemy dodać moduł do grupy bądź widget do panelu szybkiego dostępu. Wymagany moduł / widget należy wybrać z wyświetlonej listy.
usunięcie modułu / widgetu
Klikając znak X obok nazwy modułu / widgetu, usuwasz go z grupy bądź z panelu szybkiego dostępu.
zmiana ikony grupy
Zmianę ikony grupy można dokonać poprzez kliknięcie na ikonie istniejącej grupy i wybór nowej ikony z rozwiniętej listy.
zmiana kolejności grup
Zmiany kolejności, w jakiej wyświetlane są grupy, dokonujemy przyciskami < oraz > poniżej nazw grup.
zmiana nazwy grupy
Nazwę grupy zmienisz, klikając na jej nazwie i wprowadzając nową. PPM wyświetli menu, pozwalające na kopiowanie, wklejanie, zaznaczenie całości, usunięcie nazwy bądź wstawienie emoji.