grupy modułów

Darktable w domyślnej konfiguracji udostępnia w formie presetów pewną liczbę predefiniowanych grup modułów. Ich krótkie podsumowanie zamieszczono poniżej.

Wszystkie presety (za wyjątkiem moduły: przestarzałe oraz tylko_wyszukiwarka) zawierają panel szybkiego dostępu. Wszystkie presety, poza grupą moduły: przestarzałe, zawierają pasek wyszukiwania.

🔗moduły: wszystkie

Ten preset zawiera wszystkie moduły, posortowane zgodnie ze standardowym grupowaniem darktable w wersji < 3.4, jak poniżej:

module-group-basic-icon moduły: podstawowe
Minimalny zestaw modułów, wymagany w podstawowej obróbce obrazu.
module-group-tone-icon tony
Moduły, odnoszące się do poziomów tonalnych oraz kontrastu.
module-group-color-icon kolor
Moduły, odnoszące się do korekcji barwnej oraz profili kolorystycznych.
module-group-correct-icon korekcja
Moduły, korygujące zniekształcenia, takie jak dystorsje obiektywów, szum sensora, wyostrzanie, itd.
module-group-effects-icon (special) efekt
“Moduły efektowe”, takie jak retusz, liquify, poświata, wyostrzanie, itd.

🔗moduły: domyślne

Ten preset to domyślny układ grup modułów, począwszy od wersji 3.4, i składa się z uproszczonego zestawu grup modułów, jak poniżej:

module-group-technical-icon techniczne
Moduły obsługujące techniczne aspekty sensorów i odszumiania, obiektywów i ich korekcji, profili barwnych, zakresu tonalnego i mapowania tonów, a także niewelowania błędów, wynikłych z ograniczeń fizycznych (gorące piksele, obcięte światła, itd.)
module-group-grading-icon grading
Moduły służące do pierwotnej (korekcyjne) i wtórnej (kreatywne) obróbki kolorów i tonów.
module-group-effects-icon (special) efekt
“Moduły efektowe”, takie jak retusz, liquify, poświata, wyostrzanie, itd.

🔗organizacja pracy: scenocentryczna i organizacja pracy: ekranocentryczna

These presets define groups of modules relevant to the scene-referred and display-referred workflows, sorted into groups as shown below:

module-group-basic-icon podstawowe
Podstawowy zestaw modułów do korekcji przycięcia/orientacji, ekspozycji oraz do zastosowania w obróbce mapowania tonów i korekcji kontrastu.
module-group-color-icon kolor
Moduły wspomagające grading i pracę z nasyceniem koloru.
module-group-correct-icon korekcja
Moduły związane z korekcją dystorsji obiektywów, szumem sensora, wyostrzaniem, retuszem, itd.
module-group-effects-icon (special) efekt
Moduły “efektów specjalnych” takich, jak znak wodny, ramka, winietowanie, itd.

🔗organizacja pracy: dla początkujących

Ten preset dostarcza minimalny zestaw modułów, przeznaczony dla początkujących. Zalecamy skopiowanie tego presetu i dodawanie do niego kolejnych modułów wraz ze wzrostem doświadczenia.

module-group-basic-icon podstawowe
Podstawowy zestaw modułów do korekty przycięcia/orientacji, ekspozycji i stosowania podstawowego mapowania tonów poprzez krzywą bazową lub podstawowe korekty.
module-group-grading-icon grading
Moduły, odnoszące się do kreatywnego gradingu tonalnego i kolorystycznego.
module-group-effects-icon (special) efekt
" Moduły “efektów specjalnych, takie jak retusz, wyostrzanie, znak wodny, itd.

🔗poprzednia_konfiguracja

These presets are automatically generated for users who have upgraded from a version of darktable prior to 3.4. Where you have previously set up favourites or altered the hidden flag on modules, these presets contains those customisations, retaining the legacy module groups (previous config preset) or new module groups (previous config with new layout preset).

Jeśli ulubione moduły zostały zgrupowane w poprzednich wersjach, pozostają one dostępne jako dodatkowa grupa.

module-group-favourites-icon favourite modules
This group was previously used by users to make it easier to find frequently-used modules, and is available under the “previous config” presets. New users can, of course, still create their own custom group and name it “favourites” if they so desire.

🔗tylko wyszukiwarka

Ten preset nie zawiera żadnych grup modułów. Są one dostępne wyłącznie poprzez funkcję wyszukiwania.

🔗moduły: przestarzałe

Ten preset zawiera listę przestarzałych modułów. Jest to jedyna metoda dostępu do przestarzałych modułów dla nowych edycji, ale uważaj: moduły te zostaną usunięte dla nowych edycji w następnych wersjach darktable. Ta grupa nie może być duplikowana, a moduły w niej zawarte nie mogą być dodawane do grup modułów użytkownika.