przegląd

Moduły przetwarzające znajdują się w prawym panelu ciemni:

organization

Po kliknięciu którejkolwiek z ikon na górze panelu odkryją się, kolejno od lewej do prawej,

quick access panel szybkiego dostępu
Konfigurowalny panel, umożliwiający szybki dostęp do często używanych kontrolek modułów.
module-group-active-icon active modules
A group containing the modules that are currently active in the pixelpipe. Right-click to show all modules that are present in the history stack within the active group, regardless of whether or not they are actually active.
grupy modułów
Jedna bądź więcej grup modułów przetwarzających. Grupy te są definiowane, ale kilka z nich określonych jest jako presety.
menu presetów
Menu dające dostęp to zapisanych presetów modułów i tworzenia własnych (z opcji “zarządzaj presetami…"). Opcję “zarządzaj presetami” możesz również wywołać bezpośrednio poprzez Ctrl+LPM na menu presetów.

Kliknij raz na ikonie grup modułów (włączając aktywną grupę), aby pokazać tylko moduły w tej grupie. Kliknij drugi raz, aby pokazać listę wszystkich modułów, które są aktualnie aktywne lub obecne w dowolnej grupie.

You can change which widgets appear in the quick access panel and which modules appear in the module groups, by right-clicking the appropriate icon.

🔗wyszukaj

Pod ikonami grup modułów znajduje się pasek wyszukiwania, z którego możesz skorzystać, szukając modułu po nazwie, niezależnie od tego, czy znajduje się on w jakiejkolwiek grupie. Niektóre moduły posiadają dodatkowe etykiety, które również można wyszukiwać w tym polu.