тіні та світлі тони

Зміна тонального діапазону тіней та світлих тонів зображення, що впливає на локальний контраст.


Note: This module performs blurs in Lab color space, which can result in a number of issues, including halos, high local contrast in highlights, and hue shifts towards blue in the shadows. Instead, use the tone equalizer module instead.


🔗елементи керування модулем

тіні
Керування впливом на тіні. Позитивні значення освітлять тіні, тоді як негативні – затемнять їх.
світлі тони
Керування впливом на світлі тони. Позитивні значення освітлять світлі тони, тоді як негативні – затемнять їх.
регулювання точки білого
За замовчуванням алгоритм цього модуля залишає точки чорного і білого недоторканими. У деяких випадках зображення може містити тональні варіації за точкою білого, тобто вище значення яскравості 100. Негативне зміщення точки білого може повернути ці значення назад у належний діапазон, так що деталі у світлих тонах стануть видимими.
пом’якшуючий фільтр
Фільтр розмиття: гауссівський або білатеральний. Спробуйте білатеральний фільтр, якщо гауссівське розмиття генерує ореоли.
радіус
Радіус фільтра розмиття, що використовується алгоритмом. Вищі значення дають більш м’які переходи між тінями та світлими тонами, але можуть привнести ореоли. Нижчі значення зменшать розмір ореолів, але можуть призвести до штучного вигляду. Білатеральний фільтр набагато менше схильний до артефактів ореолів.
compress
Control how strongly the effect extends to the mid-tones. High values limit the effect to only the extreme shadows and highlights. Lower values also cause adjustments to the mid-tones. At 100% this module has no visible effect as only absolute black and absolute white are affected.
регулювання кольору в тінях
Керує регулюванням насиченості кольору, застосованим до тіней. Високі значення викликають посилення насиченості освітлених тіней. Низькі значення викликають знебарвлення освітлених тіней. Зазвичай залишати це в значенні за замовчуванням 100% є безпечним. Це дає природний приріст насиченості тіней – подібний до того, що ви очікували б у природі, якби тіні отримували більше світла.
регулювання кольору в світлих тонах
Керує регулюванням насиченості кольорів, застосованим до світлих тонів. Високі значення спричиняють покращення насиченості на затемнених світлих тонах. Низькі значення викликають знебарвлення затемнених світлих тонів. Часто світлі тони містять недостатньо інформації про колір, щоб надати переконливі кольори при затемненні. Можливо, вам доведеться відрегулювати цей параметр, щоб знайти найкраще значення, яке відповідає вашому конкретному зображенню, але майте на увазі, що іноді результати можуть не повністю задовольнити.

Translations