обробка монохромних зображень

Фотографія має довгу історію створення монохромних зображень і багато людей досі насолоджуються цим аспектом фотографії. Хоча є деякі спеціалізовані/модифіковані камери зі справді монохромним датчиком, більшість із них використовують звичайну камеру для захоплення кольорового зображення та перетворення його в монохромне зображення під час пост-обробки.

Існує два основних підходи до цього перетворення:

 • Фізичний підхід, де ми намагаємося імітувати, як емульсія фотоплівки на основі срібла реагуватиме на світло, захоплене на місці події.

 • Перцептивний підхід, де ми обробляємо кольорове зображення та зменшуємо насиченість кольорів у перцептивному колірному просторі, такому як CIE Lab.

Ці підходи та інші пов’язані з монохромом особливості darktable обговорюються в наступних розділах.

🔗імпортування та позначення зображень як монохромних

Під час імпортування зображення існує ряд властивостей, за допомогою яких можна вказати, що зображення вимагає монохромної обробки:

 • Якщо зображення було зроблено за допомогою ахроматичної камери, зображення буде автоматично позначено як монохромне.

 • When you capture a scene from which you would like to produce a monochrome image, it can be helpful to put your camera into a “black & white” creative mode. This allows you to visualise what the scene would look like in monochrome through your camera’s liveview screen or electronic viewfinder. The camera will still capture the full color data in the raw file, but the embedded JPEG preview image will be monochrome. When you import such an image, darktable can automatically flag the image as monochrome based on the preview image.

  Перевірка монохромності зображення попереднього перегляду уповільнює процес імпорту, тому це за замовчуванням вимкнено. Ви можете ввімкнути цю перевірку в налаштування > обробка > виявляти монохромні зображення

 • При обробці raw файлу одним із перших кроків є демозаїкізація зображення. Якщо ви встановите для метод значення “без корекції (монохром)”, це відкине кольорову інформацію під час процесу демозаїки і darktable позначить зображення як монохромне.

  Примітка: Використовувати цей метод слід лише для зображень, зроблених на камері, де масив кольорових фільтрів було видалено.

 • Після імпортування зображення ви можете вручну позначити зображення як монохромне (або немонохромне), використовуючи вкладку метадані в модулі дії з вибраними зображеннями світлого стола,

Якщо внаслідок будь-якого з вищезазначених методів зображення позначається як монохромне, модулі darktable можуть використовувати цю інформацію, щоб представити користувачеві певні специфічні для монохромної обробки елементи керування модулем та/або застосувати до зображення спеціальну обробку.

Тег darktable|mode|monochrome буде автоматично застосовано до будь-яких зображень, позначених як монохромні, і якщо ви увімкнули постійне накладання будь-якої інформації на своїх мініатюрах в режимі світлого стола, такі зображення будуть позначені візуальним індикатором B&W поруч із інформацією про тип файлу. Застосовуючи автоматично цей тег та візуальний індикатор, darktable спрощує налаштування фільтрів для виділення зображень для монохромної обробки та швидкого перегляду зображень в поточній колекції, що мають тег monochrome.

🔗монохромне перетворення

🔗фізичний підхід

Цей підхід, як правило, працює з лінійними на основі сцен даними сенсора і намагається імітувати реакцію фотоплівки зі срібною емульсією. Він складається з трьох етапів:

 1. Відображення кольорових каналів з сенсора в один монохромний канал. Різні типи монохромної фотоплівки мають різний рівень чутливості до різних довжин хвиль світла і це можна імітувати, надаючи трьом кольоровим каналам різну вагу при об’єднанні їх в один монохромний канал. Модуль калібрування кольору дозволяє змішувати три канали в сірий канал різними величинами і включає ряд пресетів, призначених імітувати характеристики деяких відомих видів фотоплівки.

 2. Застосування кривої насичення емульсії. Коли область фотоплівки піддається впливу більш інтенсивного світла, її реакція слабне, оскільки срібна емульсія стає насиченою. Цю криву насичення можна змоделювати в модулі filmic rgb.

 3. Обробка монохромної плівки в темній кімнаті традиційно передбачає “освітлення і випалювання” для контролю рівня експозиції в різних частинах зображення. Це можна емулювати в darktable, використовуючи або модуль експозиція зі створеними вручну масками, або модуль еквалайзер тонів, який генерує маску за допомогою керованого фільтра.

🔗перцептивний підхід

Іншим варіантом отримання монохромного зображення є зменшення насиченості кольорів на зображенні, що можна зробити в лінійному кольоровому просторі або в колірному просторі, орієнтованому на моделювання сприйняття людиною.

 • Модуль колірний баланс працює в лінійному RGB просторі та дозволяє зменшити насиченість кольору на зображенні за допомогою повзунка насиченості вхідного або вихідного кольору - - що ви виберете залежить від того, чи хочете ви зробити будь-які інші налаштування кольорового або монохромного зображення в модулі балансу кольорів. Модуль колірного балансу має тенденцію до передбачуваного та перцептивно-рівномірного результату.

 • Модуль монохром працює у кольоровому просторі Lab і це дозволяє користувачеві графічно визначити зважену комбінацію кольорів для визначення щільності чорного в монохромному зображенні. Інтерфейс може бути дещо чутливим до налаштувань, невеликі зміни дають великі ефекти, і у вас можуть виникнути проблеми із глобальним контрастом та/або артефактами чорних пікселів.

 • Інші модулі, такі як колірні зони, також можуть бути використані для видалення насиченості кольорів із зображення, але вони не надають жодної реальної переваги над простотою повзунків насиченості модуля колірний баланс.

translations