змінні

darktable підтримує заміщення змінних у ряді модулів та налаштуваннях. Наприклад:

🔗доступні змінні

Доступні такі змінні, хоча не всі вони можуть бути застосовні в кожному контексті:

$(ROLL_NAME)        film roll of the input image
$(FILE_FOLDER)       folder containing the input image
$(FILE_NAME)        basename of the input image
$(FILE_EXTENSION)     extension of the input image
$(ID)           the image id
$(VERSION)         the duplicate version number
$(VERSION_IF_MULTI)    same as $(VERSION) but null string if only one version exists
$(VERSION_NAME)      version name from metadata
$(DARKTABLE_VERSION)    the version of the running darktable instance
$(SEQUENCE)        a sequence number within an export job
$(SENSOR_WIDTH)      width of RAW data in pixels before RAW crop
$(SENSOR_HEIGHT)      height of RAW data in pixels before RAW crop
$(RAW_WIDTH)        width of RAW data in pixels after RAW crop
$(RAW_HEIGHT)       height of RAW data in pixels after RAW crop
$(CROP_WIDTH)       image width in pixels at the end of the pixelpipe, but before export resize
$(CROP_HEIGHT)       image height in pixels at the end of the pixelpipe, but before export resize
$(EXPORT_WIDTH)      image width in pixels at the end of the pixelpipe and after export resize
$(EXPORT_HEIGHT)      image height in pixels at the end of the pixelpipe and after export resize
$(MAX_WIDTH)        maximum width entered in export module
$(MAX_HEIGHT)       maximum height entered in export module
$(YEAR)          year at date of import/export
$(MONTH)          month at date of import/export
$(DAY)           day at date of import/export
$(HOUR)          hour at time of import/export
$(MINUTE)         minute at time of import/export
$(SECOND)         second at time of import/export
$(MSEC)          millisecond at time of import/export
$(EXIF_YEAR)        Exif year
$(EXIF_MONTH)       Exif month
$(EXIF_DAY)        Exif day
$(EXIF_HOUR)        Exif hour
$(EXIF_MINUTE)       Exif minute
$(EXIF_SECOND)       Exif second
$(EXIF_MSEC)        Exif millisecond
$(EXIF_ISO)        ISO value
$(EXIF_EXPOSURE)      Exif exposure
$(EXIF_EXPOSURE_BIAS)   Exif exposure bias
$(EXIF_APERTURE)      Exif aperture
$(EXIF_FOCAL_LENGTH)    Exif focal length
$(EXIF_FOCUS_DISTANCE)   Exif focus distance
$(LONGITUDE)        longitude
$(LATITUDE)        latitude
$(ELEVATION)        elevation
$(STARS)          star rating (text only)
$(RATING_ICONS)      star rating (using star characters)
$(LABELS)         colorlabels (text only)
$(LABELS_ICONS)      colorlabels (using colored bullet characters)
$(LABELS_COLORICONS)    colorlabels (using colored icons)
$(MAKER)          camera maker
$(MODEL)          camera model
$(LENS)          lens
$(TITLE)          title from metadata
$(DESCRIPTION)       description from metadata
$(CREATOR)         creator from metadata
$(PUBLISHER)        publisher from metadata
$(RIGHTS)         rights from metadata
$(TAGS)          tags list (Xmp.dc.Subject)
$(CATEGORYn(category))   tag name of level n [0,9] of selected category (or tag)
$(SIDECAR_TXT)       content of the text sidecar file (if any)
$(PICTURES_FOLDER)     pictures folder
$(HOME)          home folder
$(DESKTOP)         desktop folder
$(OPENCL_ACTIVATED)    whether OpenCL is activated
$(USERNAME)        user name defined by OS
$(NL)           newline character
$(JOBCODE)         internal jobcode of current job

🔗підстановка рядків

Всі змінні підтримують базову заміну рядків, натхненну bash (командним процесором Unix-подібних систем), хоча деякі деталі відрізняються.

Усі шаблони розглядаються як прості порівняння рядків. Підтримка регулярних виразів відсутня.

Надаються такі функції заміни рядків, де var є однією із перелічених вище змінних:

$(var-default)          Якщо var порожня, поверніть "default"

$(var+alt_value)         Якщо var встановлено, повернути "alt_value", інакше повернути порожній рядок

$(var:offset)          Повернути var, починаючи зі зміщення offset 
                 Якщо зміщення від'ємне, відлік йде від кінця рядка

$(var:offset:length)       Починаючи зі зміщення offset, повернути як максимум length символів var
                 Якщо зміщення від’ємне, довжина відлічується від кінця змінної var
                 Якщо довжина від’ємна, це означає кінець результату, 
                 відлічується від кінця var, а не фактичної довжини

$(var#pattern)          Видалити "pattern" з початку var 

$(var%pattern)          Видалити "pattern" з кінця var 

$(var/pattern/replacement)    Замінити перше входження "pattern" у var на "replacement"
                 Якщо "replacement" є порожнім, тоді "pattern" буде видалено

$(var//pattern/replacement)   Замінити всі входження "pattern" у var на "replacement"
                 Якщо "replacement" є порожнім, тоді "pattern" буде видалено

$(var/#pattern/replacement)   Якщо var починається з "pattern", тоді "pattern" замінюється на "replacement" 

$(var/%pattern/replacement)   Якщо var закінчується на "pattern", тоді "pattern" замінюється на "replacement" 

$(var^)             Перевести перший символ var у верхній регістр

$(var^^)             Перевести всі символи var у верхній регістр

$(var,)             Перевести перший символ var у нижній регістр

$(var,,)             Перевести всі символи var у нижній регістр

translations